Fra artikkelen "Fra Ibsen til Goal Mapping" i magasiet KUNST #5, 2013

For noen år siden lot Dietrichson seg overtale av kollega og Goal Map-instruktør Mona Hartmann til å bli med på Nordic Development Congress, hvor et knippe av verdens
ledende foredragsholdere og coacher var samlet.

– I utgangspunktet var jeg skeptisk, sier hun. – Kanskje særlig til dette med positiv tankegang. Men min motvilje snudde seg til dyp respekt i mitt møte med grunnleggeren av Goal Map, Brian Maine, som strålte av nærvær, ydmykhet og klokskap.

Dietrichson ble i oktober i fjor engasjert av Vigdis Lamberg ved Metier Academy hvor de har en fire måneders prosjektlederutdannelse for NAV. Dietrichson har også egne workshops med kollega Mona Hartmann.

Hun blir også stadig leid inn med sin tolkning av Vildanden av alt fra Vestre Toten Bondekvinnelag til mentorsamling for toppledere i staten. Resten av tiden tilbringer hun på atelieret med pensel og plansliper.

– Men hvorfor blande Ibsen og Goal Map? spør jeg til slutt.
– Jeg skjønner hvorfor du spør. Ibsen kjempet for menneskets rett til å være seg selv. Og det gjør jeg også på min måte. Frihet er et sentralt begrep her, og for å bli frie mennesker må vi godta oss selv. Goal Mapping handler om å bli kjent med seg selv. Gjennom de 7 prinsippene som hele Goal Map-systemet er bygget på, fant jeg en måte å hjelpe både meg selv og andre til å bruke de voldsomme kreftene vi har, men som vi ofte ikke er klar over.

What makes your heart sing?