Tone Dietrichson gir oss et innblikk i Henrik Ibsens avanserte persongalleri fra Villanden, men hun tar oss samtidig med på en reise i oss selv. Genialt skildrer hun med dyp innsikt hvordan et menneskes liv kan kobles sammen med både hendelsene og personene i ett. Hun gjør det med en ubønnhørlig troverdighet. Det er en kledelig sjenanse i Tones tone, en ydmykhet i hennes språk, men først og fremst er det en styrke og makt i hennes åpenbart levde liv. Der taper vi alle sammen, i forsøket på å gjemme oss selv, eller glemme. Dette er så åpent og så nært i møtet med historien og fortelleren at den eneste vi til slutt møter er oss selv.Bak dette ligger det dype refleksjoner fra de mørkeste rom, men de blir ufarliggjort på samme tid. Tones famlende vei frem til å kunne dele disse tankene med andre mennesker er en ting, men hun minner oss på en truet mekanisme, evnen til å se oss selv i speilet med en bevissthet på hvem vi egentlig ser.

For meg har arbeidet med Tone vært en berikelse fordi hun fortalte meg hvem jeg er, bare ved å dele og gi av seg selv. Innsikt i sitt eget liv, er nøkkelen til empati. Og der livet ellers er trivielt og rutinemessig vil tilstedeværelse overgå angsten for det neste, og du finner en mening med det du gjør. Gjennom timer, dager og måneder, delte vi på raushet uten stengsler og selvpålagte begrensninger i en relasjon.

Hun fortalte meg gjennom sine egne historier at jeg selv hadde livsløgner som lå tykt utenpå. Og som dr. Relling formidlet i Villanden, tok det lykken fra meg med det samme. Men likevel er jeg blitt mer hel, og lykken er tilbake, dog i en nærere form. I samtalene og arbeidet med Tone, ble jeg uredd og noen ganger taus. Og jeg så jo at redselen i mennesket er det som lager støy. Etter hvert forbant jeg Hedvigs endelikt på loftet med Ghandis sterke men åpenbarende sitat, ”Be the change you wish to see.” Takk, Tone, for at du tok deg tiden og delte den med meg. Jeg skal forsøke å gi tilbake, gjennom å være den jeg virkelig er.

Hilsen Stig Inge Bjørnebye.FRA IBSEN TIL GOAL MAPPING

Nye kursdatoer er:
26-27 Okt ober, 2013
9-10 november, 2013
8-9 februar, 2014
8-9 mars, 2014
3-4 mai, 2014

Klikk her for å lese mer om Goal Mapping og kurs datoer.


Bilder kan være så mangt, så også det skrevne ord. Både bilder og ord er forskjellige uttrykksformer, og hver på sitt vis har de en spesifikk form for artikulasjon.

Bildene anvender visuelle virkemidler, mens ordene uttrykker seg i det verbale og språklige. Allikevel kan de tematisere felles tanker og erfaringer, og det på en slik måte at innhold og uttrykk konvergerer mot samme meninsdimensjon.

GOAL MAPPING.


Last ned og les artikkelen om "Tegn deg til suksess"

Nye kursdatoer er:
26-27 Okt ober, 2013
9-10 november, 2013
8-9 februar, 2014
8-9 mars, 2014
3-4 mai, 2014